Câu hỏi mới nhất

Tiểu đêm do sỏi thận, có phí đại tiền liệt tuyến thì có dùng Thận Khí Khang Gold được không?

Người hỏi: Chú Võ Xuân Điệp (0126xxx8836, 20/12/2018)
Câu hỏi: Một đêm chú đi tiểu 1,2 lần, không có dấu hiệu gì khác, chú đã đi khám thì thận trái có sỏi nhỏ, Tuyến tiền liệt hơi phì đại, chú bị tiểu đường, chú có đang uống sản phẩm hỗ trợ tuyến tiền liệt rồi. Tư vấn giúp chú nhé.